Select Language:


Log In Email

Notice & Events

बढ्दो जलवायू परिवर्तनमा प्लास्टिकजन्य पदार्थ ले के र कसरी प्रभाब पारेको छ त्यसको समाधानका उपायहरु

2080/10/26 08:11:08

Download File

चतुर्भूजेश्वर जनता बहुमुखी क्याम्पस, सुखेपाेखरी, हरिवन, सर्लाही द्वारा बढ्दो जलवायू परिवर्तनमा प्लास्टिकजन्य पदार्थ ले के र कसरी प्रभाब पारेको छ त्यसको समाधानका उपायहरु जनमानस (बागमती,सोल्टी) मा प्रस्तुत गर्दै.....

Back to top