S.n Title Description Date Category Action
1 विदाकाे सूचना   2079-10-01 Holiday
2 ४ बर्षे (स्नातक तह) चौथो बर्षको नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आबेदन फारम भर्ने सूचना ४ बर्षे (स्नातक तह) चौथो बर्षको नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आबेदन फारम भर्ने सूचना 2079-09-29 Exam
3 स्नातक तह चौथो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह चौथो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना  2079-09-29 Scholarship
4 क्यान्टीन सन्चालन सम्बन्धमा । क्यान्टीन सन्चालन सम्बन्धमा ।  2079-09-28 New Updates
5 प्लम्बिंग र बिजुली सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने बारे ।   2079-09-24 New Updates
6 क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना 2079-09-14 Holiday
7 अन्तर्वार्तामा उपस्थितिको लागि सूचना । अन्तर्वार्तामा उपस्थितिको लागि सूचना ।  2079-09-11 Scholarship
8 क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना 2079-09-08 Holiday
9 ४ बर्षे स्नातक तह प्रथम बर्षको नियमित परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सूचना ४ बर्षे स्नातक तह प्रथम बर्षको नियमित परिक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सूचना 2079-09-06 Exam
10 सूचना   2079-09-05 Exam
11 क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना    2079-08-21 Holiday
12 ४ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना ४ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना 2079-08-21 Exam
13 विदा सम्बन्धी सूचना ।    2079-08-11 Holiday
14 प्रयाेगात्मक परीक्षा स्नातक तह ४–वर्षे बी.एड. द्वितीय वर्ष  स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा मूल विषयकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा मिति २०७९-०८-१६ गते शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि संचालन हुने व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ ।  2079-08-09 Exam
15 सूचना   2079-07-30 Holiday
16 आवश्यक्ताको सुचना 2079-06-24 Vacancy
17 विदा सम्बन्धी सूचना ।   2079-06-09 Holiday
18 आवश्यक्ताको सुचना आवश्यक्ताको सुचना  2079-05-10 Vacancy
19 लेखा परीक्षणकाे लागि निवेदन आहवान लेखा परीक्षणकाे लागि निवेदन आहवान 2079-05-07 New Updates
20 छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 2079-05-07 Scholarship

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2023.