Chaturbhujeshwar Janata Multiple Campus

Sukhepokhari, Harion, Sarlahi

S.n Title Description Date Category Action
1 छात्रवृतिका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धमा । छात्रवृतिका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धमा ।  2080-05-04 Scholarship
2 छात्रवृति नतिजा सार्वजनिक स्नातक तह दाेस्राे वर्षकाे छात्रवृति नतिजा सार्वजनिक 2080-02-32 Scholarship
3 Poverty Targeted Scholarship to Boys Poverty Targeted Scholarship to boysउपरोक्त सम्बन्धमा आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा रहेको समतामा आधारित अनुदान (Equity Grants) अन्तर्गतको सूचकहरूमध्येको Poverty Targeted Scholarship to boys  नामक प्रावधानअनुरूप क्याम्पसहरूले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा  तपशिल बमोजिमको link  मार्फत छात्रहरूलार्इ  दरखास्त फारम भर्न लगाइ   मिति २०८०/०२/२४ सम्ममा सो फारमहरू आयोगमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ । फारमको analysis Kobo tool मार्फत हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । धन्यवाद । थप जानकारीका लागिकपिल रिसाल, उप निर्देशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. सम्पर्क :९८४१४९७६७०विश्वास ढकाल, सहायक निर्देशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. सम्पर्क :९८५१२४०८२७बर्षा थापा. वरिष्ठ सहायक. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. सम्पर्क:९८६००३८४४९ 2080-02-21 Scholarship
4 छात्रवृति नतिजा सार्वजनिक स्नातक तह तेस्राे वर्षकाे छात्रवृति नतिजा सार्वजनिक 2080-01-31 Scholarship
5 उच्च शिक्षामा छात्रवृतिका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना उच्च शिक्षामा छात्रवृतिका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-12-12 Scholarship
6 छात्रवृति अन्तर्वार्तामा उपस्थितिकाे लागि सूचना । छात्रवृति अन्तर्वार्तामा उपस्थितिकाे लागि सूचना । 2079-10-26 Scholarship
7 स्नातक तह चौथो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह चौथो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना  2079-09-29 Scholarship
8 अन्तर्वार्तामा उपस्थितिको लागि सूचना । अन्तर्वार्तामा उपस्थितिको लागि सूचना ।  2079-09-11 Scholarship
9 छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 2079-05-07 Scholarship
10 स्नातक तह दोश्रो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह दोश्रो वर्षको छात्रवृति निवेदन आवदेन फाराम भर्ने सूचना 2079-02-05 Scholarship

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2023.