Chaturbhujeshwar Janata Multiple Campus

Sukhepokhari, Harion, Sarlahi

S.n Title Description Date Category Action
1 आन्तरिक परिक्षा स्नातक तह द्वितीय र चौथो वर्ष  2080-05-31 Routine
2 [Revised]Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed. 2nd Year / 3 Years B.A. 2nd Year - 2079 [Revised]Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed. 2nd Year / 3 Years B.A. 2nd Year - 2079 2080-04-03 Routine
3 Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed 2nd Year / 3 Years B.A. 2nd Year - 2079 Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed 2nd Year / 3 Years B.A. 2nd Year - 2079 2080-03-29 Routine
4 [Revised] Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A. , B.Ed. 3rd Year-2079 [Revised] Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A. , B.Ed. 3rd Year-2079 2080-03-05 Routine
5 Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A. , B.Ed 3rd Year -2079 Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A. , B.Ed 3rd Year -2079 2080-03-01 Routine
6 Revised Schedule of Internal Examination 2079 Revised Schedule of Internal Examination 2079 2079-04-18 Routine
7 Internal Examination 2079   2079-04-13 Routine
8 आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धमा । आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धमा । 2078-09-16 Routine
9 4 Years B.B.S. & B.Ed. 4th Year 2078 (Revised) 4 Years B.B.S. & B.Ed. 4th Year 2078 (Revised) 2078-09-01 Routine
10 ४ वर्षे वि.वि.एस. र बि.एड. चौथो वर्षको परीक्षा कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ सालमा संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा अन्तर्गत व्यवस्थापन संकाय र शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फको ४ वर्षे वि.वि.एस. र बि.एड. चौथो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 2078-08-27 Routine

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2023.