S.n Title Description Date Category Action
1 परिक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना मिति २०७८ साल पुस ५ देखि १६ गतेसम्म संचालन हुने स्नाकोतर तह दोस्रो सेमेस्टर (नियमित तथा आंशिक) को परिक्षा तालिका  2078-08-08 Routine
2 स्नातक तह प्रथम र चौथो वर्षको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना स्नातक तह प्रथम र चौथो वर्षको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2078-06-04 Routine
3 Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077 (REVISED-New) Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077 (REVISED-New) 2078-04-13 Routine

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2021.