S.n Title Description Date Category Action
1 Revised Schedule of Internal Examination 2079 Revised Schedule of Internal Examination 2079 2079-04-18 Routine
2 Internal Examination 2079   2079-04-13 Routine
3 आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धमा । आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धमा । 2078-09-16 Routine
4 4 Years B.B.S. & B.Ed. 4th Year 2078 (Revised) 4 Years B.B.S. & B.Ed. 4th Year 2078 (Revised) 2078-09-01 Routine
5 ४ वर्षे वि.वि.एस. र बि.एड. चौथो वर्षको परीक्षा कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ सालमा संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा अन्तर्गत व्यवस्थापन संकाय र शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फको ४ वर्षे वि.वि.एस. र बि.एड. चौथो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 2078-08-27 Routine
6 परिक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना मिति २०७८ साल पुस ५ देखि १६ गतेसम्म संचालन हुने स्नाकोतर तह दोस्रो सेमेस्टर (नियमित तथा आंशिक) को परिक्षा तालिका  2078-08-08 Routine
7 स्नातक तह प्रथम र चौथो वर्षको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना स्नातक तह प्रथम र चौथो वर्षको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2078-06-04 Routine
8 Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077 (REVISED-New) Exam Schedule 4/3 Years B.Sc., B.B.S, B.Ed. 1st Year -2077 (REVISED-New) 2078-04-13 Routine

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.