Chaturbhujeshwar Janata Multiple Campus

Sukhepokhari, Harion, Sarlahi

S.n Title Description Date Category Action
1 आन्तरिक परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा । आन्तरिक परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा । 2079-10-23 Result
2 आन्तरिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा आन्तरिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा  2078-11-08 Result
3 स्नातक तह प्रथम वर्षको नतिजा प्रकाशन मिति २०७८ असोज १४ गतेदेखि २० गतेसम्म संचालित यस क्याम्पस शिक्षाशास्त्र, व्यस्थापन र मानविकी संकायका विद्यार्थीहरुको आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । 2078-08-10 Result
4 आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा  2078-07-04 Result
5 त्रि. वि. द्वारा BBS 3rd year को नतिजा प्रकाशित! त्रि. वि. द्वारा BBS 3rd year को नतिजा प्रकाशित! 2078-06-05 Result

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2023.