S.n Title Description Date Category Action
1 कक्षा संचालन गरिएको बारे सूचना कक्षा संचालन गरिएको बारे सूचना 2079-01-14 New Updates
2 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा  2079-01-12 New Updates
3 सूचना सूचना  2079-01-09 New Updates
4 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-12-30 New Updates
5 कक्षा संचालनको समय परिवर्तन गरिएको बारे । कक्षा संचालनको समय परिवर्तन गरिएको बारे । 2078-12-15 New Updates
6 स्नातक तह चाैथाे वर्षकाे विदाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । स्नातक तह चाैथाे वर्षकाे विदाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2078-12-01 New Updates
7 ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । 2078-11-20 New Updates
8 ४-वर्षे स्नातक तह वी.एड. चौथो वर्षको अभ्यास शिक्षण सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह वी.एड. चौथो वर्षको अभ्यास शिक्षण सम्बन्धमा । 2078-11-13 New Updates
9 ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने सम्बन्धमा । ४-वर्षे स्नातक तह वी.वी.एस. चौथो वर्षको Final Project Work बुझाउने सम्बन्धमा । 2078-11-12 New Updates
10 भौतिक उपस्थितिमा नियमित कक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना भौतिक उपस्थितिमा नियमित कक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना 2078-10-28 New Updates

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.