S.n Title Description Date Category Action
1 विदा सम्बन्धी सूचना ।    2079-08-11 Holiday
2 सूचना   2079-07-30 Holiday
3 विदा सम्बन्धी सूचना ।   2079-06-09 Holiday
4 श्रीकृष्ण जन्माष्टमीकाे अवसरमा क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीकाे अवसरमा क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना ।  2079-05-02 Holiday
5 विदा सम्बन्धी सूचना । विदा सम्बन्धी सूचना । 2079-02-13 Holiday
6 विदा सम्बन्धी सूचना । विदा सम्बन्धी सूचना । 2079-01-26 Holiday
7 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-11-23 Holiday
8 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-11-18 Holiday
9 क्याम्पसको बिहानी सत्रको पठनपाठन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । क्याम्पसको बिहानी सत्रको पठनपाठन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । 2078-11-12 Holiday
10 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 2078-10-18 Holiday

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2022.