Chaturbhujeshwar Janata Multiple Campus

Sukhepokhari, Harion, Sarlahi

S.n Title Description Date Category Action
1 प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा ।  (१) English : English for Communication - Eng.Ed. 423 / वर्ष : दोश्रो / मिति : २०८०/०६/१२ गते शुक्रवार / समय : बिहान ७:००   (२) Health : Sports, Science & Games - HP.Ed. 424 / वर्ष : दोश्रो / मिति : २०८०/०६/१२ गते शुक्रवार / समय : बिहान ९:००   (३) Health : Foundations of Physical Education - HP.Ed. 417 / वर्ष : प्रथम / मिति : २०८०/०६/१२ गते शुक्रवार / समय : बिहान ७:०० 2080-05-31 Exam
2 प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा । शिक्षाशास्त्र संकाय तेश्रो वर्ष अध्ययन गरी २०८० सालमा संचालित वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका बिद्यार्थीहरुको अंग्रेजी र जनसंख्या शिक्षा विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा  2080-05-19 Exam
3 प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा । प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा । 2080-05-03 Exam
4 परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना स्नातक तह प्रथम वर्ष (नियमित) 2080-04-23 Exam
5 बाह्य परीक्षा हुने सम्बन्धमा । शिक्षाशास्त्र संकाय, स्नातक / स्नातकाेतर तह, चाैथाे वर्ष / सेमेष्टरकाे बाह्य परीक्षा हुने सम्बन्धमा ।  2080-02-17 Exam
6 परीक्षा आवदेन फारम भर्ने सूचना स्नातक तह दोश्रो वर्षको परीक्षा आवदेन फारम भर्ने सूचना  2080-02-10 Exam
7 सूचना (आन्तरिक मूल्यांकन) सूचना 2080-01-13 Exam
8 परीक्षा आवदेन भर्ने सूचना परीक्षा आवदेन भर्ने सूचना 2080-01-10 Exam
9 सूचना सम्बन्धमा मिति २०७९ माघ २२ गतेबाट स्नातक तह शिक्षाशास्त्र संकाय तेस्राे वर्ष  Hp.Ed. 434 विषयकाे प्रयाेगात्मक कार्य 2079-10-22 Exam
10 सूचना सम्बन्धमा मिति २०७९ माघ २२ गतेबाट स्नातक तह शिक्षाशास्त्र संकाय तेस्राे वर्ष  Hp.Ed. 434 विषयकाे प्रयाेगात्मक कार्य 2079-10-19 Exam

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2023.