Chaturbhujeshwar Janata Multiple Campus

Sukhepokhari, Harion, Sarlahi

S.n Title Description Date Category Action
1 स्नातक तहमा नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचना स्नातक तहमा नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचना 2078-08-26 Admission
2 भर्ना समुह २०७७(2020) सालको त्रि. वि. registration गर्ने म्याद पुन: थप गरिएको सुचना | भर्ना समुह २०७७(2020) सालको त्रि. वि. registration गर्ने म्याद पुन: थप गरिएको सुचना | 2078-05-01 Admission
3 स्नातकाेतर प्रथम सेमेस्टरमा नया भर्ना सम्बन्धी सूचना . आवेदन फाराम वितरण तथा संकलन : २०७८/०३/२० गतेदेखि २०७८/०४/१८ गतेसम्मप्रवेश परीक्षा : २०७८/०४/३० गते शनिवार थप जानकारीका लागि ०४६-५३०४१३ मा सम्पर्क गर्नुहोला / 2078-03-21 Admission

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2023.